MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nebojte sa, ľudia, anjel Boží, hlása,
zvestujem vám radosť, prišla svetu spása!
Z nebies Pán zostúpil, človekom sa Boh stal, aby nás vykúpil.
2. Nebojme sa! V Pánu potešme sa v žiali,
v boji s pokušením, s hriechom, buďme stáli,
v Ňom nám v každej chvíli narodený Ježiš pridá novej sily.
3. Nebojme sa znášať ani kríž a bolesť,
narodený Ježiš pomôže to preniesť,
poďme všetci k Nemu! Vo večnom pokoji chválu vzdáme Jemu.
4. Nebojme sa hriechov, slnko spásy svieti,
vytrhol z nich Kristus všetky Božie deti.
Večný život dáva Ježiš svojim verným, buď Mu česť a sláva!
5. Preto sa aj v smútku vierou v Pána tešme:
Spasiteľ nás k sebe na nebesá vezme,
tam On všetkých volá, tam je večná radosť, pokoj, dobrá vôľa.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)