MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2011-03-09
2011-03-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Ty si mocným slovom stvoril zem i nebesá,
svetlo dal a tmu premohol, riekol si a stalo sa!
Refr: Haleluja! Haleluja! Za to svetlo vďaka Ti.
Haleluja! Haleluja! Buď Ti sláva naveky!
2. Tvoje mocné slovo svieti, z hriechu zachraňuje nás;
kráčame my Tvoje deti tam, kde v svetlo prebývaš.
Refr: Haleluja! Haleluja! Za to svetlo vďaka Ti.
Haleluja! Haleluja! Buď Ti sláva naveky!
3. Kriste, z Tvojho kríža žiari pravda, svetlo spasenia,
smrti moc si navždy zmaril v slávnom ráne vzkriesenia.
Refr.: Haleluja! Haleluja! Za to svetlo vďaka Ti.
Haleluja! Haleluja! Buď Ti sláva naveky!
4. Otvor pery, nech spievame Tebe zvučne chválospev,
Tvoje meno zvestujeme, kiež Ťa slávi celá zem!
Refr.: Haleluja! Haleluja! Za to svetlo vďaka Ti.
Haleluja! Haleluja! Buď Ti sláva naveky!
5. Bože, Otče, Tvorca svetla, Tebe patrí sláva, česť,
Kriste Svetlo si zo Svetla, nech Ťa slávi šíry svet!
Duchu Svätý, Darca svetla, Ty si hoden slávy, cti.
Spievaj, nebo aj zem celá, chválu svätej Trojici!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:32 min)