MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-01
2012-03-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2012-03-01
2012-03-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ku krížu sa utiekam, veď inde nenachádzam
pre dušu pokoj a mier. Tam sa skloním v kajúcnosti,
zložím ťarchu neprávosti, kde Nevinný tak trpel.
2. Baránok je Syn Boží, prečo trpel na kríži?
Prečo tiekla krv Jeho? Pre mňa to Ježiš vykonal
a ja vierou som Ho prijal. Darcu spasenia môjho.
3. Mal som biedne zahynúť, čakala ma iba smrť
v priepasti a temnosti. Syn Boží, môj dobrý pastier,
z hriechov ma vykúpiť prišiel, dať mi život v radosti.
4. Divná láska nebeská! Srdce toho sa zrieka,
čo ma k zemi pútalo. Len k Tebe zriem, Spasiteľu,
vzývam Tvoju lásku vrelú, staré vo mne zomrelo.
5. Idem za Tebou, Pane, cestou kríža oddane,
obdaruj ma pokojom. Láska vždy ma s Tebou pojí,
vytrvám vo vernom boji, s Tebou budem víťazom.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:36 min)