MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pánovi zvučne spievajme, radostne Ho vyvyšujme,
plesajúc poďme pred Neho, velebme Otca dobrého.
2. Vedzme, len On je Pán Boh náš, nie my seba, On stvoril nás,
Kristov sme ľud, ovce Jeho, dietky Otca nebeského.
3. Vstúpme s vďakou do jeho brán, s chválou, lebo je dobrý Pán,
chváľme Ho doma i v chráme za všetko, čo prijímame.
4. Zaspievajme v úprimnosti chválospev vrúcnej vďačnosti,
meno Jeho neprestajne vyvyšujme a vzývajme.
5. Večne trvá Jeho milosť, z rodu na rod Jeho vernosť,
nepominie pravda Jeho, velebme Boha večného!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)