MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:29 min)

2011-03-10
2011-03-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vďaka Ti, ó Bože náš, že nás v svojej láske máš,
a jak vo dne, tak v noci, vždy nám stojíš k pomoci.
2. Ach, buď s nami sám i dnes, naše srdcia duchom vznes,
chráň nás zlého láskave, zahoj rany boľavé!
3. Naše práce požehnaj, každodenný chlieb nám, daj,
rozmnož radosť i dňom tým, veď Tys´ dobrým, bohatým.
4. A keď „večer“ príde zas, prichýľ nás, ach, prichýľ, nás;
viery našej v istote, v slávnom, večnom živote!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)