MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, keď sa Tvoja milosť mi zjavila,
akože duša moja by Ťa opustila
a šla radšej za klamnou telesnou žiadosťou,
ako za zasľúbenou nebeskou radosťou?
2. Však Ty si ten jediný, kto na mňa pamätal,
opustili ma iní. Ty si sa ma zastal,
aj hriechom raneného, ktorý zahynúť mal.
Ako by som z celého srdca neďakoval?
3. V radosti i žalosti chcem len Tvojím zostať,
uprostred pochybností vieru si zachovať.
Mnohých zvedie svet, to viem, na chodníky plané.
Daj sily, nech nezapriem Teba, drahý Pane!
4. Veď kde inde spasenie, kde taká hodnota,
pokoj a potešenie, istota života?
V kom záruka bezpečná trvalej radosti?
Kde inde láska večná? – len v Tvojej blízkosti.
5. Ktože sa ma zastane, kto ma tešiť bude,
keď na trón sadneš, Pane, na poslednom súde,
kde zamĺkne ľudský hlas, neplatia zásluhy,
kto vtedy zachráni nás? Ty, a nikto druhý.
6. Ani život, trápenie, čo človeka mučí,
sláva, hanba, môj Pane, nič nás nerozlúči;
preto na Tebe staviam duše hrad bezpečný,
v Tebe základ spásy mám, v Tebe život večný.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)