MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sviatočný deň radosť nesie, keď nás zvony volajú,
dušu v chráme tešia piesne, Pánove slová znejú,
zvú nás: Poďte ku mne, dám vám spočinutie,
svojou pravdou vás uhostím, vaše srdcia rozradostím.
2. Otče, vzácna milosť Tvoja znova nám stôl prikryla,
darmi pokrmu, nápoja hojne nás nasýtila;
za tie Tvoje dary každý Ťa ctí, chváli,
spevom vzdávame Ti vďaku za dobrotu mnohorakú.
3. Dobre je nám s Tebou, Pane, keď sa v láske skláňaš k nám,
bdieš nad nami neprestajne, duše dvíhaš k výšinám.
Obdaruj nás cnosťou, vierou, zmužilosťou;
pomôž žiť na prospech blížnym, milovať Ťa srdcom verným.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)