MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Anjeli z nebies výsosti priniesli nám zvesť radosti:
hľa, Dieťatko utešené v jasličkách položené.

2. Už Micheáš predpovedá: V Betleheme meste Dávida
narodí sa vám Mesiáš, Ježiš Kristus, Spasiteľ náš.

3. Z príchodu Jeho tešme sa, sklonili sa k nám nebesá.
Priodial Boh rúchom tela večnú milosť, Spasiteľa.

4. Čo hriech, čo smrť ublíži nám? S nami je v každom kríži Pán!
Hoc diabol sťa lev obchodí, Syn Boží nás vyslobodí.

5. Zostane Boh navždy s nami, lebo sme Jeho dietkami,
preto sa spolu radujeme, za dar spásy Mu ďakujeme.

6. Sláva Bohu na výsosti za dar nesmiernej milosti,
že dal nám Syna milého v ľudskom tele zjaveného.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:14 min)