MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vždy keď sa hriechov desím, môj Kriste a Pane,
daj, nech sa tým poteším, že si umrel za ne
a že moje neprávosti si Ty na drevo kríža
vyniesol z milosti.
2. Ó div nad všetky divy, že nemáme dlhov,
že náš Pán spravodlivý za zlých platil sluhov,
že za človeka hriešneho Syn Boží na smrť ťažkú
dal seba samého.
3. Aj keď mi hriech a zloba hrozí, že ublíži,
však mám milosť u Boha v Ježišovom kríži.
Za mňa On krvou zaplatil, by som sa Mu nikdy viac
ja hriešny nestratil.
4. Chcem ísť, Pane, za Tebou, kým len budem vládať,
a pred Tvojou velebou na kolená padať
za smrť Tvoju prebolestnú, za trýznenie a muky,
za milosť nesmiernu.
5. Daj, aby som ja iným tak robil jak Ty mne,
a s každým svojím blížnym nažíval úprimne;
ochotne slúžil, pomáhal, životom svojím celým
lásku dokazoval.
6. Keď ma bude hriech desiť aj v hodine smrti,
príď ma, Pane, potešiť a zostaň so mnou Ty.
Pre Tvoje zásluhy drahé, hoc nie som toho hodný,
viem, uzriem Ťa v sláve.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)