MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-05
2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2010-10-05
2010-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ty vieš, Bože, aké časy cirkev Tvoja prežila,
keď Ti verne slúžila. Aj dnes počuj naše hlasy,
keď sa kúkoľ zas množí, Tvoju roľu nivočí.
2. Keď sú pastieri s ovcami príliš istí, bezpeční,
diabol je nebezpečný, lebo seje medzi nami
zlé semeno, hnev a zášť, kde má Tvoje slovo rásť.
3. Pomôž verným služobníkom, aby bdeli, nespali,
roľu ničiť nedali. Proti mnohým záškodníkom
daj pomoci a rady, zruš diabolské úklady.
4. Daj, nech slovo Tvoje sväté zachováme v čistote
a plníme v živote. Kde je ono rozosiate,
nech prináša úrodu na radosť Tvojmu ľudu.
5. Keď deň Tvojej žatvy príde, zhromaždi si nás, Pane,
s Tebou nech prebývame tam, kde v svojej sláve žiješ
medzi vyvolenými, naveky blaženými.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:32 min)