MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ako by som, Tvorca sveta, Tvoju múdrosť skúmať smel,
akou vedomosťou Teba prevyšovať by som chcel!?
Hranice má múdrosť ľudská – bez hraníc je múdrosť božská;
čím viac sa jej učíme, tým viac sa jej koríme.

2. Múdrosť Božiu nekonečnú veky, svety hlásajú,
a stále noc noci, deň dňu na známosť ju dávajú;
Boh náš všetko všade riadi múdro podľa svojej rady,
svet i vesmír veliký. Buď Mu sláva naveky!

3. Čo Boh v svojich plánoch určil, nikto z ľudí nezmení,
hoc by mnoho vynaložil schopností a umení;
pochopiť to nemôžeme, ako Pána neba i zeme
múdro riadi celý svet, Jeho moci konca niet.

4. Večná Múdrosť, svätý Pane, základ našej nádeje!
Veď nás, jak sa páči Tebe, len za Tebou pôjdeme,
len Tebe dôverujeme, lebo všetci isto vieme,
len čo prejde krátky čas, z milosti osláviš nás.

5. Až tam plne pochopíme, Otče, tvoje zmýšľanie,
dokonale tam poznáme Tvoje múdre riadenie.
Kým však na zemi žijeme, nech všetci dokazujeme,
že čo z Písma poznáme, to ochotne konáme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)