MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2010-11-12
2010-11-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prepusť, prepusť ma, môj Pane, služobníka verného:
Vykúpenie v Kristu dané zachráni ma hriešneho.
Už som videl spasenie, národom zasľúbené:
pripravené všetkým, verným, Tebou, Pane, vyvoleným.
2. Prepusť, prepusť ma, môj Pane, z toho sveta časného:
pred tvár svätú nech si stanem Tvojho Syn milého.
Po skúškach a po boji, pomôž odísť v pokoji
a otvor mi dvere neba, nech tam oslavujem Teba.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:17 min)