MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prečo svet bojuje, o márnosť zápasí?
Veď každú pýchu Boh na kolená zrazí
a časná sláva, moc trvácnosti nemá:
je para miznúca, je sťa hrnčiarova nádoba hlinená.
2. Mnohí sa v živote žalostne sklamali,
čo si na márnosti sveta zakladali na ľuďoch,
na svojom bohatstve, múdrosti; to základ je klamný:
na piesku stavaný dom nemá stálosti.
3. Váž si tie hodnoty, čo sa nestrácajú,
a poklady, ktoré večnú cenu majú,
Pánovi svojmu sa odovzdaj dôverou.
Na Neho spoliehaj a milosť prijímaj pevnou živou vierou!
4. Pomáhaj, Ježiši, Spasiteľ náš milý,
aby sme úprimne pokánie činili,
Boha aj blížneho verne milovali,
nežili márnosti, potom do radosti k Tebe sa dostali.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:14 min)