MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Všetci ľudia umrieť musia, telo zvädne ako kvet,
všetky tvory smrť okúsia, prach sa k prachu vráti späť;
telo hoci pochované (spopolnené) z moci Tvorcu z hrobu vstane,
verným dá Pán z milosti život večný v radosti.
2. Božiu vôľu rád vyplním, keď ma k sebe pozve Pán,
za Ježišom pôjdem mojím cez tmavého hrobu stan,
lebo v ranách Krista Pána spása mi je prichystaná:
Tvoja smrť, môj Ježiši, strach zo smrti utíši.
3. Viem, že Kristus umrel za svet, ziskom mi je smrť Jeho,
inej cesty ku spáse niet, vďačne idem z časného
sveta zloby, púšte prázdnej, teším sa na nebo krásne,
kde je večnej lásky žiar, Boha uzriem tvárou v tvár.
4. Tam, kde skvie sa v jase zlatom Jeruzalem, Pánov hrad,
chválospev znie v zbore svätom, vládne Kristus Pán, môj Brat;
radosť, nehynúci pokoj, večný raj, to šťastný deň môj,
zmizne noc i smrti sen, svitne, nový večný deň.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:13 min)