MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2011-04-13
2011-04-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V nádhernej noci Boh zjavil mi dobrotu svoju nesmiernu
v Dieťati slávenom anjelmi a svetlom zahnal no temnú,
to svetlo nás osvecuje aj slnka jas prevyšuje.
2. Ó duša, k svetlu ponáhľaj sa, nestrať lúč z neho jediný,
z maštaľky biednej Jeho krása šíri sa v svete končiny,
premáha všetku pekla moc, tmu hriechu, zatratenia noc.
3. V tom svetle sa ti zjaví jasne blažená sláva večnosti,
keď slnko, mesiac, hviezdy krásne pominú v tejto časnosti.
To Svetlo svojím žiarením bude nám večným spasením.
4. Ježiši, jasné slnko Vianoc, osvieť ma svojou dobrotou,
vzbuď v srdci túžbu a daj pomoc i mne k novému životu,
v ktorom budem preniknutý svetlom, čo si priniesol Ty.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)