2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kráľu nebies! Kto vypovie mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš, dá Tebe pomoc?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš,
svety vstali, svety padnú, keď Ty povelieš.

2. Panovníče milovaný, kto ťa pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základy:
dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

3. Kráľu slávny! Tak veľká je mena Tvojho moc!
A strpel si boľasť, hanu, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet;
všetko máš, a hľa, na zemi miesta Tebe niet!

4. Ó, Kráľu náš vyvýšený! Teba vzývame,
srdcia v láske k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

CD: Jeden Život Máme
Track: 01/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:30 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2010-09-30
2010-09-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kráľu nebies! Kto vysloví mena Tvojho moc?
Kto pri diele, ktorého konáš, môže Ti pomôcť?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš.
Svety vstali svety padnú, keď Ty rozkážeš.
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš.
Svety vstali svety padnú, keď Ty rozkážeš.

2. Panovník náš milovaný, kto Ťa pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základmi,
dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základmi,
dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

3. Kriste, Kráľu! Nesmierna je mena Tvojho moc!
Predsa vytrpel si bolesť, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet.
Všetkým vládneš, na zemi však miesta Tebe niet.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet.
Všetkým vládneš, na zemi však miesta Tebe niet.

4. Kriste, Kráľu vyvýšený! Teba vzývame,
srdcia s láskou k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:32 min)