MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2013-02-23
2013-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zbohom buďte, všetci moji milí, čo ste tu so mnou v láske žili.
Svoju smrť vždy na pamäti majte a Boha večného sa bojte!
Na svete večne nedá sa dlieť, každý človek musí predsa umrieť,
Pánu vydať zo života počet.

2. Milosrdný Otče, vrúcne žiadam: Ku mne sa nehodnému priznaj,
z hriechov svojich úprimne sa kajám, odpusť a milosť svoju mi daj!
Pred Božím prísnym súdom mám stáť, Ty však, Kriste, s láskou
na mňa pohľaď, do radosti večnej ráč ma prijať.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:16 min)