MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 2:03 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, Bože Otče, Ty si Pán života; ó, zmiluj sa!
2. Hospodine, Ty si mocne Syna svojho vzkriesil, ó, zmiluj sa!
3. Prosíme Ťa, Pane sveta, vzkries i nás k životu; ó, zmiluj sa!
4. Ó vzkriesený Pane, dnes sa nám zvestuje slávne víťazstvo Tvoje; zmiluj sa!
5. Odstráň z náš kvas starý, nech zbožného srdca dary prinášame Ti; zmiluj sa!
6. Však Ty srdce čisté obetoval si zaiste a vstal si z mŕtvych, zmiluj sa!
7. Duchu Svätý, tejže podstaty! Upevňuj našu vieru; zmiluj sa!
8. Posväcuj láskou srdcia naše, ó Bože lásky večnej, zmiluj sa!
9. Zachovaj nás v milosti, potešuj nádejou večnosti, Bože večný, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)