MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-21
2011-08-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:38 min)

2010-10-01
2010-10-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zachovaj nás v svojom slove, pomôž veriť opravdove,
Ty sám, Ježiši, Pane náš, ktorý naše mdloby poznáš.
2. Verný Pastier Izraela, chráň nás Tvoja láska bdelá,
daruj nám pastierov verných a zbavuj nájomníkov zlých.
3. Preto, že sami od seba nemôžeme nič bez Teba,
na Teba sa obraciame a pokorne Ťa žiadame:
4. Veď nás na pastvy zelené, na úbočia utešené,
zvesť čistého slova dávaj a od bludov zachovávaj.
5. Tá moc pravdy Tvojho slova upevňuje nás vždy znova,
a tak, nech sme zem úrodná pre semeno slova vhodná.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)