MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vzácna to a veľká radosť, že Ježiš je priateľ náš,
že môžeme každú žalosť Jemu predniesť v modlitbách!
Často v rôznom nepokoji márne sa tu trápime,
pretože v života boji o pomoc neprosíme!

2. Skúšky všetky, pokúšania, hriechy a bremená bied,
nesme pred tvár svojho Pána s vrúcim vzdychom modlitieb!
Kde sa nájde v sveta časti priateľ rovný Pánovi?
Len Pán pozná naše strasti a pomôcť je hotový!

3. Keď sme slabí, preťažení pod bremenom starostí,
Ježiš vždy je verne s nami, vzývajme Ho v úzkosti!
Keď priatelia opustia nás a niet v svete blízkeho,
modlime sa! Veď v každý čas máme pomoc u Neho!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)