MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Svätým dňom je Pánov deň, Hospodina chváliť chcem,
veď On ten deň oddelil, požehnal a posvätil;
aj ja prácu odkladám, celý sa Mu oddávam.
2. Ticho vôkol, svätý čas, z neba Otcov volá hlas:
Hladní smädní, poďte sem, nasýtiť vás všetkých chcem,
vaše túžby dobre znám, mannu z neba pošlem vám.
3. Volá nás aj Boží Syn, hoci máme mnoho vín;
láskavo znie Jeho hlas, veď On vylial krv za nás,
spasenie nám vydobyl, v nebi miesto pripravil.
4. Duša moja, poď aj ty, požehná ti Boh Svätý.
Poď k prameňu milosti, zhojí tvoje bolesti.
Láskou Krista Ježiša útrapy sa utíšia.
5. Príď, ó Duchu Svätý, k nám, kroky naše spravuj sám,
srdce svetlom obdaruj, od zlého nás zavaruj,
kým budeme s anjelmi tam sláviť deň nedeľný.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:41 min)