MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:39 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Haleluja! Chvály znejte! Vzkrieseného oslavujte!
Velebte Pána mocného za víťazstvo slávne Jeho!
2. V skalnom hrobe položený Baránok náš umučený,
Božou mocou vzkriesený bol, diabla, peklo, smrť premohol.
3. V tom je pevná naša viera: Žije Pán – viac neumiera,
smrť už nad Ním nepanuje, On nad hrobom triumfuje.
4. Haleluja! zaspievajme, vieru, nádej nestrácajme,
večnej smrti sme zbavení Pánovým slávnym vzkriesením.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)