MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nastal nám čas preradostný, kresťania, plesajme,
nadišiel čas veľkonočný, radostne spievajme:
Vyšiel z hrobu náš Spasiteľ, zvíťazil náš Vykupiteľ,
chválu Mu vzdávajme.
2. V piatok zvolal prežalostne, že Ho Boh opustil,
v nedeľu však vstal radostne, keď Ho z mŕtvych vzkriesil.
Z hrobu už otvoreného zaznieva hlas pravdy Jeho,
že slávne zvíťazil.
3. Ako slnka papršleky všetko obživujú,
ako prúdy bystrej rieky suchú zem zvlažujú,
tak Pánovi učeníci po zármutku sa zas všetci
spoločne radujú.
4. „Pokoj vám“ ich pozdravoval, aby sa nebáli,
rany svoje ukazoval, aby všetci znali,
že je Ten ukrižovaný, slávne však z mŕtvych vzkriesený.
Víťaz hoden chvály.
5. Spievajme aj my nadšene: Pánu nášmu sláva,
lebo Jeho zmŕtvychvstanie nám víťazstvo dáva,
pekla moc je už zlomená, životom smrť premožená,
radostná to správa!
6. Chvála Tebe, ó Ježiši, buď zmŕtvychvstanie,
priznaj sa k nám, k svojej ríši, udeľ požehnanie,
a po tejto smrteľnosti uveď do večnej radosti.
Haleluja! Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:04 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)