MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Na poliach stíchol ruch, zamĺkol vtáčkov spev,
kraj pustý, les i luh do hmly sa zaodel,
tak života ruch zatíchne a každá radosť zamĺkne,
boj smrti náš čaká.

2. Aj slniečko jasné už slabo svieti len,
sťa keď život hasne, blízko je smrti tieň;
tak klesne srdce zomdlené a sila ducha pominie,
keď sa čas naplní.

3. Tak ako zrelý klas a plody vidíme,
tak zjavné bude raz všetko, čo robíme,
pred súdom Pána večného, čaká odmena každého.
Ako kto pracoval.

4. Kto si povinnosti v čas leta nekonal,
čo si mal nachystať, na pamäti nemal,
ten v tiesni späť sa zahľadí, tak beda! – kto si poklady
v nebi nezhromaždil.

5. Ó Bože, pokiaľ nám trvá deň života,
neprestávaj žehnať nás Tvoja dobrota,
nech duchu rozosievame a v nebi klasy zbierame
večného života.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2012-02-26
2012-02-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)