MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-28
2012-04-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Slnko svetlom nádherným zaháňa noc tmavú,
Kristus svojím vzkriesením zjavil Božiu slávu.
A tým nám život dal, otvoril nebesá, každý nech zaplesá!
2. Česť Mu, že smrť premohol a že isto vieme:
život všetkým vymohol, vzkriesení budeme:
v deň slávy nás zbaví porušiteľnosti, prijme do večnosti.
3. Česť Mu, lebo veríme, že duch neumiera,
hoc sa na prach zmeníme, svedčí naša viera:
človek sám Ducha chrám účastný je slávy, Boží obraz pravý.
4. Česť Mu, mocne že svedčí o víťazstve pravdy,
že Jeho sväté reči majú platnosť navždy.
Zlobu, klam zdolá Pán, to jasne uzrieme, keď na súd prídeme.
5. Česť Mu, že mám svedectvo, že dobrý nezhynie,
a že slávy dedičstvo, ho iste neminie;
ale zlí, bez lásky, čo išli zlou cestou, tí neujdú trestu.
6. Česť Mu, že nádej máme, v láske založenú,
v nej dosiahneme, vieme, odmenu sľúbenú;
a tam raz v sláve zas milých uvidíme, po ktorých túžime.
7. Keď sa tento časný svet napokon pominie,
daj nám, Pane, uvidieť, čo teraz veríme:
sám cestou nebeskou priveď nás z milosti tam do blaženosti.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:44 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)