MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. , Bože, verný Božeprameň najlepších darov,
Ty všetko dať môžeš, prosím preto s dôverou:
zdravé mi telo daj a prebývaj vo mne,
nech čistú dušu mám, svedomie pokojné.
2. Chcem v práci byť pilný, pomáhaj mne slabému,
nech čo som povinný, rád urobím každému,
keď všetko vykonám v čase mi určenom,
nech v srdci radosť mám nad prospešným dielom.
3. Daj, nech tak hovorím, aby som obstál, Pane,
za pravdu nech horlím, a verný jej zostanem.
Keď musím hovoriť v postavení mojom,
daj sa mi vysloviť vždy pravdivým slovom.
4. Daj, v láske, svornosti so všetkými nažívať,
zo svojej milosti ráč mi k tomu sily dať,
ak mi chceš rozmnožiť rôzne dary časné,
nedaj ich povýšiť nad hodnoty večné.
5. Ak mi tu v časnosti predĺžiš dni života,
nech vždy ma sprevádza Tvoja božská dobrota;
do srdca mi ulož dar trpezlivosti,
tak, aby som po hrob žil v kresťanskej cnosti.
6. Na svoju smrť chcem byť vždy, Pane, pripravený,
svoj život dokončiť vo viere a vedomí,
že si mi pripravil u seba miesto tiež,
aby som s Tebou žil, kde Ty, Pane, žiješ.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)