MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-04-02
2011-04-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Drahý Kriste, za to čisté slovo dané, zvestované,
Ti úprimne ďakujeme, pritom prosiac, daj, nech sa viac
rozširuje, upevňuje, zvestuje dnes i každý čas.
2. Ten Tvoj poklad, spásy základ, neustále maj v ochrane,
nech nijakou diabolskou ľsťou nám nehasne svetlo jasné.
Zruš zlé rady aj úklady a zachovaj nás od zrady.
3. Daj nám svedkov – kazateľov, verných zbožných,
nech každý z nich k pastvám zdravým, cestám pravým
privádza nás, a im daj zas z neba pomoc,
nech slova moc premôže všetkých bludov noc.
4. V tom útech naša veľká, že Pánovo sväté slovo,
osvecuje, posväcuje a vo viere posilňuje. Ochráň ho nám,
kým prídeš sám nás všetkých súdiť, mocný Pán!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)