MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2010-12-30
2010-12-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otvorte brány dokorán, prichádza požehnaný Pán,
Kráľ nad kráľov najslávnejší a Spasiteľ najmocnejší,
prináša radosť, spasenie, nech znejú piesne oslavné:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!
2. Je dobre ľudu vernému, čo ide v ústrety Jemu,
ó, dobre, dobre, všetkým tým, čo svoje srdce spoja s Ním,
On, Slnko spravodlivosti, je darcom pravej radosti:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!
3. Otvorte brány dokorán, by mohol Kristus vojsť i k vám,
cestu Jemu pripravujte a s láskou Ho privítajte,
nech vojde večnej slávy Kráľ, Boh, ktorý človekom sa stal:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!
4. Príď ku nám, Pane Ježiši, príď, náš Baránok najtichší,
osvecuj svojou milosťou a obdar dobrotivosťou.
Ty Duchom svojím sám nás veď a vysloboď zo všetkých bied,
len Tebe, náš Pane, chválospev spieva

image.php?id=78340

mp3 balík – piesne ES012 ES013 ES014 ES015 ES016 ES017 ES018me.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:21 min)