MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V Tebe, drahý Pane Jezu Kriste,
len v Tebe mám svoje útočište,
Bože môj, Pane môj, spásy zdroj,
som len biedny hriešnik, a predsa Tvoj.
2. Od mladosti mám skazené srdce,
počuj, prosím, moje prosby vrúce,
obživ ma, poteš ma, osviež ma,
Pane milý, láskavo hľaď na mňa.
3. Tak, ako so ženou Kanaánkou,
mal si súcit s každou biedou ľudskou,
Matúša, Zachea i Petra,
publikána prijal si, i lotra.
4. Pavlovi si dal milosti dary,
udeľ z nich i mne, Kriste láskavý,
Ty mi svieť a ma veď stále vpred
zbav ma, prosím, Pane, zbav všetkých bied.
5. V srdci skrývam túžbu len jedinú,
aby si zmyl môj hriech, moju vinu,
svojimi ranami mnohými
obživuj ma, Baránok nevinný!

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:34 min)