MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2012-02-23
2012-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2012-02-23
2012-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Ježiši, Kráľu tichý za nás ukrižovaný,
čuj sŕdc našich prosby, vzdychy, v každej chvíli buď s nami.
Keď nadíde bôľu deň, Golgotu nám pripomeň,
by sme v Tvojom kríži mali zdroj síl stály v časnom žiali.
2. Ty si príklad služby, lásky, drahý Pane Ježiši,
za nás kríž si niesol ťažký, ba aj zomrel na kríži.
Pomáhaj nám, Pane náš, slúžiť blížnym v každý čas,
tak za Tvoju bolesť mnohú vzdávať chválu Tebe – Bohu.
3. Podstúpil si bolestnú púť, Kriste, Knieža pokoja,
hľadať pokoj aj nás povzbuď, chráň hrôz, bojov, rozbroja.
V srdciach zažni lásky plam, vierou duše naplň nám,
nádej posilň, že pre svoj kríž nebies bránu nám otvoríš.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:14 min)