MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Skala vekov, Tvoja skrýš ukry ma a srdce stíš!
Vnor ma v svätej krvi zdroj, rany po hriechoch mi zhoj.
Príď mi, Kriste, na pomoc, odpusť hriech, znič jeho moc.
2. Čo mi nárek pomôže? Ty pomôž mi, ó Bože!
Ty riaď žitia môjho púť; tak nemusím zahynúť.
Neviem kade, neviem kam; – ku Tebe sa utiekam.
3. Prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram.
Nahý som, mne rúcho daj, bezmocnému pomáhaj!
Vrúcnych prosieb počuj hlas, Spasiteľu, spas, ma, spas!
4. Až mi biely smrti mráz zavrie oči pre svet raz,
daj, nech otvoria sa tam, kde Ty súdiť budeš sám.
Skala vekov, Tvoja skrýš ukry ma a srdce stíš!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:08 min)

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Skala vekov, Tvoja skýš ukry ma a srdce stíš!
Vnor ma v svätej krvi zdroj, rany po hriechoch mi zhoj.
Príď mi, Kriste, na pomoc, odpusť hriech, znič jeho moc.

2. Čo mi nárek pomôže? Ty pomôž mi, ó Bože!
Ty riaď žitia môjho púť; tak nemusím zahynúť.
Neviem kade, neviem kam; – ku Tebe sa utiekam.

3. Prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram.
Nahý som, mne rúcho daj, bezmocnému pomáhaj!
Vrúcnych prosieb počuj hlas, Spasiteľu, spas, ma, spas!

4. Až mi biely smrti mráz zavrie oči pre svet raz,
daj, nech otvoria sa tam, kde Ty súdiť budeš sám.
Skala vekov, Tvoja skrýš ukry ma a srdce stíš!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)