MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zošli Ducha Svätého nám, Bože láskavý,
nech On srdce každého na dobré pripraví,
by medzi nás nevstúpil duch odporný Tebe,
aby nikto neblúdil, neškodil sám sebe.
2. Tvoj Duch nech osvecuje ducha, zmysly naše,
srdcia nám posväcuje, vedie k večnej spáse,
učí pravej múdrosti, čo pochádza z neba,
aby sme v úprimnosti milovali Teba.
3. Tvoj Duch nech nás do pravdy Kristovej uvedie,
lebo lož, klam, hriech každý len do skazy vedie;
dar rozumu zdravého, čo si nám ráčil dať,
na česť Tvojho svätého mena daj užívať.
4. Duchu Svätý, potešuj človeka hriešneho
a zomdlenú občerstvuj myseľ skľúčeného,
posilňuj nás milosťou, pevné srdce stvor v nás
obdar viery stálosťou na celý život náš.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)