MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Blažení sú zosnulí, ktorí žili s Kristom,
oheň lásky, viery svit mali v srdci čistom.
Odložili ťažkosti k nohým svojho Pána,
do nebeskej radosti otvára sa brána.

2. My tu ešte na svete máme svoje miesta,
krížom, ťarchou, bolesťou vedie naša cesta.
Vy ste však už pokoja okúsili radosť,
bez trápenia, bez boja prežívate večnosť.

3. Vy ste vpravde dosiahli čo je naša túžba,
oheň zla viac nepáli, ani hriecha súžba.
Počujete pieseň chvál tých, čo verní boli.
Túžime aj my prísť tam, kde už nič nebolí.

4. S Kristom žiť a umierať, po tom túžim stále,
na tvár Jeho sa dívať, spievať Jemu k chvále.
Z Jeho rúk vziať odmenu, z milosti čo dáva.
Česť vzdávať Jeho menu: sláva, večná sláva!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)