MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-06
2012-01-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2012-01-06
2012-01-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aký biedny, aký krátky je náš ľudský život;
ako hmla, ktorá sa vznáša a potom sa náhle stráca,
aj náš život tak míňa sa.
2. Aké márne a nestále sú radosti svetské;
ako riava rýchlo plynie, na chvíľku si nespočinie,
tak sa svetská radosť minie.
3. Aká je mdlá a nestála i sila človeka;
hoc by aká veľká bola, za okamih smrť ju zdolá,
do tmy hrobu ju pochová.
4. Aká márna, aká zradná je aj ľudská sláva;
pred kým všetko sa dnes korí, toho zajtra smrť umorí,
sláva mu na popol zhorí.
5. Ježiši, pre svoje rany, daj nám život večný;
zbav nás hriechov, ľudskej zlosti, veď ku pravej pobožnosti,
potom prijmi od radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:33 min)