MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-02
2013-07-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2013-07-02
2013-07-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach jak krátky je náš čas,
nik nevie, kedy sa raz aj pre nás naplní;
tak náhle odchádzame, ani sa nenazdáme,
smrť zavrie naše časné dni.

2. Kým dni života, Pane,
z milosti Tvojej máme, sám nás sprevádzaj v nich,
by sme Ťa milovali a slabým pomáhali,
životom žili pobožným.

3. Ku príbytku večnému
chystať sa daj každému v žiali aj radosti,
všetko Ti odovzdávať, v nádeji zotrvávať,
že aj nás vzkriesiš z milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)