MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 2:23 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, Studnica dobroty, Bože, Otče večný,
od Teba všetko dobré pochádza, zmiluj sa nad nami!

2. Hospodine, Ty si slovom svojím nebo i zem stvoril;
prosíme Ťa, ráč sa ku nám skloniť, zmiluj sa nad nami!

3. Hospodine, Bože všemohúci, zo svojej moci,
poslal Syna jednorodeného; zmiluj sa nad nami!

4. Kriste jediný, Bohom Otcom splodený, Teba z Panny narodeného,
svetu predivného, zvestovali už Boží proroci, zmiluj sa nad nami!

5. Kriste, Syn čistej Panny prvorodený, s túžbou si bol očakávaný
mnohými vernými, aby si prišiel verných vykúpiť; zmiluj sa nad nami!

6. Kriste, nebeské jasné Svetlo i zemské, pre nás zostúpil si z výsosti
a trpel bolesti, ukrižovaný umrel si za nás; zmiluj sa nad nami!

7. Duchu Svätý, Ty Oheň z nebies, naše srdcia k sebe povznes,
tak, aby sme všetci volali k Tebe v pokornom srdci: zmiluj sa nad nami!

8. Duchu Svätý, Utešiteľ náš, potešuj a obdaruj nás, Ty dary rozdávaš
všetkým verným, ktorí o ne prosia; zmiluj sa nad nami!

9. Duchu Svätý, Darca milosti, premáhaš v nás neprávosti,
v Tebe máme nádej, že odpustíš, čo sme previnili, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:25 min)