MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2011-02-14
2011-02-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Ty si svetla prameň, od Teba všetko máme;
Kriste, základný si kameň, my na Tebe staviame;
ďakujeme, že z milosti slovo čisté i sviatosti
dosiaľ si nám zachoval. Hľa, stĺp pravdy ešte stojí,
Ty si nám v najťažšom boji padnúť a zhynúť nedal.
2. Za to svetlo, Bože Svätý, vďakyvzdania prijmi hlas.
Svetlom slova, ktoré svieti, všetkých bludov tmu zaplaš.
Tvojou, Bože, sme rodinou, máme práva dcér a synov,
spasenia sme si istí, slovo Tvoje posväcuje,
duše naše uzdravuje, srdce milosťou čistí.
3. Pane, daj, nech slovo sväté dobrú pôdu nájde v nás,
jak semeno s láskou siate vydá hojnú žatvu včas.
Nech nás Teba poznať učí, živú vieru budí v srdci
a v dobrom posilní nás, aby mohli sme bojovať
výborný boj a odolať násiliu zla v každý čas.
4. Tak ako sme dodnes hojne poklad Tvoj mali,
aj potomci naši verne kiež by sa ho držali;
svojho slova požehnaj zvesť, aby mohla mocne vždy znieť
nám ku spáse, Tebe k cti. Svieca slova pravdy svätej,
svieť jasne na celom svete teraz i v budúcnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:26 min)