MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-05
2012-01-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2012-01-05
2012-01-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Z hlbokosti k Tebe volám, čuj, Bože, smutný môj hlas,
praj sluchu úprimným slovám, skloň sa ku mne, pomôž včas ;
veď ak vidíš len neresti, previnenia, neprávosti,
kto pred Tebou obstojí?
2. Ty však zo svojej milosti previnenia odpúšťaš,
bez našich zásluh, hodností kajúcim milosť dávaš.
Človek nemá sa čím chváliť, lež v pokore a v bázni žiť,
prosiť o zmilovanie.
3. Len ku Tebe sa utiekam a nie k svojim zásluhám,
v úzkosti len Teba hľadám, na Tvoju pomoc čakám.
Písmo sväté svedčí o tom, že si milostivým Otcom,
chcem navždy zostať s Tebou.
4. Ak musel by som do noci a zas do rána volať,
však, Bože, len Tvojej moci vždy budem dôverovať
a spasenie len od Teba, trojjediný Bože z neba,
budem vždy očakávať.
5. Ak aj mnoho zlého je v nás, u Boha viac milosti,
pravica Jeho v pravý čas z ťažkosti nás vyprostí.
On, Pastier stáda výborný, u Neho sluha pokorný
dosiahne odpustenie.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:09 min)