MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2010-09-17
2010-09-17 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Liturg: Pane, zmiluj sa!
Zbor: Buď nám milostivý!
Liturg: Kriste, zmiluj sa!
Zbor: Zhliadni na nás, ľud svoj!
Liturg: Pane, zmiluj sa!
Zbor: Odpusť naše viny.
Skloň sa k nám a vypočuj nás, Bože večný!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:29 min)