MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva Bohu na výsosti, sláva Bohu večnému!
Za všetko, čo nám z milosti dáva, ďakujme Jemu;
srdce vznes s k Nemu, Otcovi milému,
úprimne sa Mu poďakuj, zvelebuj Ho a oslavuj.
2. Zvelebujme Ho a slávme, že sa v Kristu k nám priznal,
celým srdcom vďaku vzdajme a spievajme pieseň chvál,
v práci a modlení, i dobrom snažení
za to, čo nám dal z milosti, sláva Bohu na výsosti!
3. V Ježišovi prístup máme k Otcovi láskavému,
v Duchu Svätom prichádzame k Bohu spravodlivému;
vďaka, chvála večná, úprimná, srdečná,
buď Pánovi všemocnému, nášmu Otcovi dobrému!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)