MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-09
2011-04-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:56 min)

2010-12-06
2010-12-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, Pane všetkých čias, daj nám počúvať svoj hlas,
ktorý k spáse volá nás. Zmiluj sa nad nami!
2. Hospodine, rýchlo čas plynie, preto vrúcne prosíme,
daj nám večné spasenie. Zmiluj sa nad nami!
3. Blízko sú dni nášho spasenia; žehnaj, Bože, snaženia
na ceste posvätenia. Zmiluj sa nad nami!
4. Pán nás vykúpil, keď k nám z neba zostúpil,
za nás hriešnych smrť podstúpil.
5. Svetlom je pre nás Kristus – svätej pravdy jas;
odhalí každý skutok náš.
6.Príď aj k nám, Pane, srdcia Ti otvárame, v Tebe Spasiteľa máme.
7. Duchu Pravdy, Teba vzývame, daj nám radosť, čo neprestane,
z viery všetko nech konáme.
8. Duchu lásky, Duchu milosti, daj, nech sa k nám pokoj priblíži,
pokoj, čo rozbroj utíši.
9. Duchu Svätý, Darca nádeje, kiež sa v srdciach radosť rozleje:
len v Kristu máme spasenie!
10. Buď Ti sláva, milý Bože, Bože jediný, naveky požehnaný,
a nám pokoj na zemi.
Pane, staň sa tak, amen!


image.php?id=78337

mp3 balík – piesne ES001 ES002 ES003 ES004 ES005

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:19 min)