MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2010-09-29
2010-09-29 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zakvíľ, spev môj, rozopni krídla, preleť sveta končinami,
vysloboď ma z tohto múk bydla, premožený som hrôzami,
peklo priepasť rozoviera, na kríži Kristus umiera.
2. Trasie sa zem slnko hasne, aj obloha slzy roní.
Dokonané! vyriekol hlasne Syn Boží a hlavu kloní;
nevinná krv Jeho svätá na zmierenie je vyliata.
3. Ach Bože, keď takto pozerá duch môj na tie hrozné rany,
hlboký žiaľ mi srdce zviera, že človek si nebies brány
zavrel tak, že jeho vina žiadala smrť Tvojho Syna.
4. Pod kríž Tvoj kajúcne si kľakám, rozpomeň sa na mňa, Pane,
keď do Tvojich rúk ducha oddám, prijmi ma vo svojej sláve,
môj Pane, hriechu zomrieť chcem a žiť len Tebe každý deň.
5. Už hrobu viac sa neľakáme, pokojne zomrieť môžeme,
milostivého Sudcu máme, On nás vzkriesi z prachu zeme;
viera, láska, nádej pravá v Kristu verným raj otvára.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)