MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, môj drahý Kriste Pane v Tebe všetci spásu máme.
V Teba dúfam, Teba hľadám, v Tebe všetku nádaj skladám,
srdcu len Ty, drahý Kriste, dáš pravú radosť zaiste,
veď len Tvoja láska čistá verným vešný život chystá.
2. Synu Boží, iba Ty si, naša pomoc v každom kríži.
Buď Ti česť a večná chvála, za to, čo mám v Tebe dala
Božia milosť k spáse našej, bol daný si smrti ťažkej,
potom vstal si slávne z mŕtvych/ na spasenie všetkých verných.
3. Pane, čistej lásky plný, Potešiteľ duší verný,
verím tomu, verím cele, že aj ja v tom slávnom tele
ako Ty tiež z mŕtvych vstanem, slávy účastným sa stanem,
Teba, Spasiteľu, uzriem a na veky s Tebou budem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:14 min)