MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-08
2016-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kresťania, pamätajme, na zásluhy predkov
a v srdci zachovajme vďačnosť Božím svedkom,
pretože nás vyviedli z temnoty pohanstva,
a ku svetlu priviedli do lona kresťanstva.

2. Či snáď to môže byť väčšia radosť, sláva,
ako stať sa kresťanom, nasledovať Pána?
Poznať evanjelium, ktoré v srdciach množí vieru,
lásku a nádej, dáva pokoj Boží?

3. Kým niektoré národy nečinne čakali
na príchod apoštolov a v tme zostávali,
náš národ pravdu hľadal, vierozvestov vítal
a pokrstiť sa im dal, vieru v Krista prijal.

4. Vážme si v každom čase našich vierozvestov,
ktorí predkov ku spáse viedli pravou cestou!
Tomu naši predkovia veľmi sa tešili,
keď v reči rodnej slová Božie im zazneli.

5. Evanjelium sväté si chráňme v čistote,
zvestujme ho po svete a plňme v živote,
svedectvo Božích svedkov v srdciach zachovajme,
dedičstvo viery predkov dietkam odovzdajme.

6. Precíťme v svojom srdci, čo nám zanechali,
aby sme čistú pravdu v cirkvi poznávali;
podľa skutkov ich svetlých si cirkev budujme,
Boha a svojich blížnych jak oni milujme.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:51 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)