MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)

2010-12-30
2010-12-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Príď, Spasenie pohanov, Teba s láskou oddanou
všetci verne čakáme, príď k nám, vrúcne voláme!
2. Nie z človeka hriešneho, ale z Ducha Svätého
život prečistej Panny Bohom bol požehnaný.
3. Od pradávna žiadaný, Otcom z nebies poslaný,
pravý Boh, človek pravý, na záchranu nám daný.
4. Jasle Jeho svietia v tme, svetlo šíria tak jasne,
že noc bludov odchádza, svetlo viery prichádza.
5. K ľuďom z nebies zostúpil, hriešnych z pekla vykúpil,
navrátil nás Otcovi a nám dal život nový.
6. Sláva Bohu, Otcovi, vtelenému Synovi,
sláva Duchu Svätému, Bohu trojjedinému!


image.php?id=78341

mp3 balík – piesne ES019 ES020 ES021 ES022 ES023 ES024 ES025

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)