MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nie svet a imanie, nie jeho rozkoš, sláva sú mojou útechou,
lež viera v Krista pravá. On mi je nádejou.
Jeho sa smiem držať v živote i v smrti, v radosti i slzách.
2. Svet vánku je roveň. Je, a už ho viac nieto.
Je ten dym plazivý, ktorý odveje vietor,
len Ježiš je stály hrad, pevnosť a skala,
ktorá v búrkach času pevne zotrvala.
3. Svet zúfa si v kríži, keď mu ho prichodí niesť,
všemožne sa snaží uchrániť si svoju česť.
Moja česť je Ježiš, i moje dúfanie,
na poslednom súde On sa ma zastane.
4. Svet ten sám od seba spasenia nie je zdrojom,
Pán Boh mu ho dáva v Kristu, Synovi svojom,
a ja som iba v Ňom pre večnosť určený,
On aj mňa vykúpil, vrátil raj stratený.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:58 min)