MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tam, kde je v tichosti rad krásnych stromov,
tam bude po čase náš nový domov,
keď nás Pán zavolá, odídeme,
v záhrade pokoja spočinieme.

2. Pominú starosti po všetkom boji
a srdce zmietané sa upokojí:
v nebeskom príbytku vo večnosti,
kde prijme Pán verných, omilostí.

3. Hoci aj za nami sĺz mnoho skanie,
v Kristu však čakáme na zmŕtvychvstanie:
to žiaľ náš na nádej istú zmení,
nezhynie navždy kto v Neho verí.

4. Pokoj náš u Boha blažený, večný,
kde sú už rodičia a drahí všetci.
Ach, Pane, zmiluj sa a prenes nás
do slávy nebeskej, kde prebývaš.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)