MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2010-12-20
2010-12-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hľa, už stojí predo dvermi, klope Ježiš, náš Pán verný,
zaháňa strach, starosť našu, nesie radosť, večnú spásu.
2. Ó srdce, počuj Jeho hlas, keď nastal nám adventný čas,
dobrota Božia láskavá k sebe nás všetkých zvoláva.
3. Privítaj Pána Ježiša, večný nám život prináša,
Syn Boží jednorodený, k spáse nám Otcom sľúbený.
4. Hospodin ľudí miloval, keď nám Syna na spásu dal;
bude žiť, kto verí v Neho, v kráľovstve Otca večného.
5. Čujem, Pane, Tvoj vzácny hlas, ktorým nás k sebe pozývaš. Svojím nás Duchom osvecuj, pre službu lásky posväcuj.
6. Otváram srdce oddané, príď ku mne, Kriste, môj Pane;
ó, príďže, príď, môj vzácny Hosť, daruj milosť, spásu, radosť!


image.php?id=78338

mp3 balík – piesne ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)