MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče môj, tak vysoko si, až sa mi zdá, že Ťa niet,
lež moja sa duša hrozí, aký prázdny bol by svet;
i žiadosť ju mocná schváti hľadať Ťa, priblížiť sa Ti,
ak má žiť a kráčať vpred.

2. Volám k Tebe vo dne, v noci, tvár obraciam k blankytu,
som jak dieťa bez pomoci, ó, daj mi znať, že si tu.
Tak ma trápi, tak ma mätie osamelosť duše v svete,
tak túžim mať záštitu.

3. Daj, nech vidia oči moje Krista, ktorý svieti nám,
daj poznať, jak bezpečné je Tvojím svetlom čeliť tmám,
proti telu, proti svetu daj mi viery milosť svätú,
v mojom srdci sprav si chrám.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)