MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiš, to Dieťa nám dané, pre celý svet narodené,
hľa, nový rok prináša zas, všetkým ľuďom milosti čas.

2. Rok pokoja nám prináša, On je život, spása naša,
spievajme, čas je plesania a Božieho požehnania.

3. Anjeli nad tým plesajú, radostným hlasom spievajú,
vzdávajú Bohu chválu, česť, ľuďom nesú pokoja zvesť.

4. Ó, vitaj s novým rokom nám, náš milý Spasiteľ a Pán,
požehnaj telu i duši a spas nás všetkých, Ježiši!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)